Bột – Đá thạch anh

Cung cấp bột đá thạch anh, đá thạch anh dạng cục, đủ các kích cỡ hạt .

Bấm để gọi: 0913072291