Anthracite 0.7 – 1.2

Anthracite 0.7 – 1.2

Anthracite water filter – than lọc nước anthracite

      anthracite water filter

Than anthracite ( than cứng): là hình thức biến chất cao nhất của than. Nó chứa nhiều cacbon hơn bất kì hình thức nào khac của than ( 86% hoặc cao hơn), giá tri năng lượng khoảng 35MJ/KG. Than anthracite có màu từ đen đến xám thép, co ánh kim. Than cứng và giòn , dễ bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Hình ảnh bao than anthracite