Than tre hoạt tính

Than tre hoạt tính có tác dụng khử mùi, tẩy độc, thanh lọc da, khử vi khuẩn, khử mùi cơ thể rất tốt, chống độc, chống các tia từ đất.

Bấm để gọi: 0913072291