Than tre hoạt tính duonghung.com.vn

Than tre hoạt tính

Than tre hoạt tính Than Tre Hoạt Tính là Than Hoạt Tính được sử dụng nguyên liệu từ cây Tre. Tre tươi được đưa vào lò đốt đặc biệt và đốt ở 600 oC – 1200 oC. Khi đến nhiệt độ nhất định sẽ bị cắt nguồn cung cấp oxy và tre sẽ cháy âm ỉ trong …

Than tre hoạt tính Read More »